Zásady a pravidlá ochrany osobných údajov

Aktualizované: 1.1.2023

 

1. Úvod

Vaše súkromie je pre Uriel s.r.o. veľmi dôležité. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sme vypracovali, aby sme vám poskytli informácie o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje, keď navštívite webovú stránku www.partycentrum.sk z počítača alebo vášho mobilného zariadenia a vytvoríte si u nás objednávku služieb.

 

2. Osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame

Osobné údaje“ sú informácie vzťahujúce sa na fyzickú osobu, ktorej totožnosť je známa alebo sa dá zistiť.”

Pri vytvorení objednávky od vás požadujeme údaje potrebné na jej vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých nevieme vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.

Tieto vaše osobné údaje potrebujeme na nasledovné účely:

•    vybavenie vašej objednávky, doba uchovania 1 rokov, právny základ plnenie zmluvy
•    komunikáciu s vami, doba uchovania 1 rokov, právny základ plnenie zmluvy
•    účtovná evidencia, doba uchovania 10 rokov, právny základ plnenie zákonných povinností

Na našej webovej stránke nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch.

Vaše osobné údaje nezdieľame so žiadnymi tretími stranami a nie sú spracovávané mimo EÚ.

 

3. Súbory cookies a ich využitie

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu "trvanlivosti" – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).

Cookies nám pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku.

Aké cookies vyhodnocujeme?

o    Nevyhnutné súbory cookies, tieto súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií stránky.
o    Prevádzkové súbory cookies, tieto cookies slúžia na zaznamenávanie a analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. 
o    Cookies tretích strán, vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

 

3.1 Analytické nástroje

Google: Služba Google Analytics sa používa na sledovanie štatistík o lokalite a demografických kategórií používateľov, ich záujmov a správania na webových lokalitách a informáciach o zariadeniach, ktorými sa prípájajú na danú webovú lokalitu. Tiež používame nástroj Google Search Console na pomoc pri pochopení, ako návštevníci nájdu naše webové stránky, a vylepšení optimalizácie nášho vyhľadávača. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním Vašich údajov službou Google Analytics.

 

4. Aktualizácia pravidiel ochrany osobných údajov

V súvislosti s pridávaním nových služieb a produktov, zlepšovaním našej súčasnej ponuky a zmenami technológií a zákonov môžeme tieto pravidlá ochrany osobných údajov priebežne meniť. Dátum poslednej revízie týchto pravidiel ochrany osobných údajov nájdete pri hesle „Aktualizované“ navrchu tejto stránky. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia revidovaných pravidiel ochrany osobných údajov.

 

5. Uchovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým bude trvať udelenie Vášho súhlasu, kým budeme mať oprávnený záujem na ich uchovaní alebo kým nám účinná legislatíva takúto povinnosť uloží. Po uplynutí stanovenej retenčnej doby uchovania osobných údajov sa Vaše osobné údaje zlikvidujú.
Nižšie v časti „Vaše práva“ je popísané vaše právo na vymazanie údajov.

 

6. Vaše práva

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo vyžiadať si od Uriel s.r.o. prístup k svojim osobným údajom, a ďalej uplatniť svoje nasledovné práva:


o    zistiť, či Uriel s.r.o. Vaše osobné údaje spracúva a ak áno, aké sú to osobné údaje a dôvod ich spracovania
o    právo na opravu osobných údajov - týmto spôsobom máte možnosť opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás vedieme
o    právo na vymazanie osobných údajov - umožňuje Vám požiadať nás o odstránenie osobných údajov, ak nie je dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali
o    právo na prenosnosť údajov - máte možnosť preniesť Vaše osobné údaje v elektronickej a štruktúrovanej podobe z Uriel s.r.o. k inému subjektu
o    právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov - môžete nás na určitý čas požiadať o pozastavenie spracovania Vašich osobných, napríklad ak chcete, aby sme preukázali jeho presnosť alebo dôvod na ich spracovanie
o    právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov - máte právo namietať, keď sú osobné údaje spracovávané z dôvodu, že  spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Ďalej tiež môžete namietať, ak sú osobné údaje spracovávané na účel priameho marketingu, vrátane namietania skutočností, že sa na Vás vzťahuje rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania  
o    právo odvolať súhlas - pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať
o    právo podať sťažnosť na dozorný orgán - dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa môžete obrátiť, ak si myslíte, že Vaše osobnú údaje nie sú spracovávané v súhlase s účinnou legislatívou.